TAURI HÜTI kõne Friedrich Akeli 140. sünniaastapäeva tähistamisel Hallistes 5. septembril 2011

TAURI HÜTI kõne Friedrich Akeli 140. sünniaastapäeva tähistamisel Hallistes 5. septembril 2011

Kõne Friedrich Akeli 140. sünniaastapäeva tähistamisel Hallistes 5. septembril 2011

Ksv! Tauri Hütt
Korp! Fraternitas Estica vanamees

„Võitlus oma aadete eest pole olnud alati kerge, kuid ikka on ta olnud ilus ja jätnud mälestusi, mis on kustumatud. Need mälestused on kalliks varaks, nad vaimustavad noori ja annavad jõudu vanemaile. Nad on selleks aluspinnaks, millele Fraternitas Estica ehitab enda tuleviku – õiglaselt, vahvalt ja ustavalt.”
Nende Friedrich Karl Akeli poja, tollase esimehe Friedrich Akeli sõnadega algas 1932. aastal ilmunud Üliõpilaslehe Fraternitas Estica 25. aastapäevale pühendatud erinumber.
Kallid pidulised, daamid ja härrad!
Täna 140 aastat tagasi sündinud erakordset eestlast, kelle sünnipäeva me Hallistes tähistame, võin mina nimetada oma vennaks – ja see on võimas tunne!
Minu vend on eestlane, kelle teod räägivad enese eest ja neid on ühe inimese kohta üle ootuste palju, millega ennast Eesti ja ka rahvusvahelisse ajalukku kirjutada – arst, mitmete seltside ja oluliste ettevõtete esimees, linnavolikogu juhataja, diplomaat, Eesti esindaja rahvusvahelises olümpiakomitees, välisminister, riigivanem ja korporatsiooni asutajaliige. Lisaks kõigele suutis Friedrich Akel anda oma märkimisväärse panuse ka jõuliselt tärkavasse Eesti üliõpilaskonda ning selle arengusse.
Nagu minu eelkõnelejast võis aru saada, ei olnud tänase päevakangelase panus Eesti Üliõpilaste Seltsi arengusse väike, kuid lisaks sellele ja Akeli panusele meie riigi arengusse on Eestimaal hulk sinirohevalget värvi teklit sügaval südames hoidvaid mehi, kelle jaoks on Friedrich Akel auvilistlane, üks korporatsiooni asutajaliikmetest ja idee kandjatest.
Korporatiivne mõttelaad oli Friedrich Akelil sügaval hinges. Akel on kirjutanud: „Korporatsiooni kui ühingu omapära seisab selles, et ta valib, kasvatab, köidab ühte ja vennastab omi liikmeid, juhtides noori seltsimehelikul vahekorral põhjeneva distsipliini varal julgete, ausate ja teguvõimsate haritlaste ridadesse. /…/ Vennastuse aatest puhtamat ei saa keegi noorsoole pakkuda. See on ühtlasi parim side noorte ja vanade vahel, mis teeb üksiku ja hulgad võimsaks ja tugevaks eluvõitluse vastu. /…/ Toetagem noorsoo loomulikku kalduvust – otsida ja leida venda, mida võimaldab kaasaelamine intiimühingus, nagu seda on korporatsioon.”
Akel oli mees, kes jäi igas olukorras ja tegevuses truuks oma korporatsiooni lipukirjale „Teos õiglane ja vahvas, ustav sulle, Eesti rahvas.”
Kallid kuulajad! Olgem õiglased ja vahvad ning mis peamine – ustavad iseendale, oma põhimõtetele ja Eesti Vabariigile. Ning tundkem rõõmu selle üle, et saame eeskuju võtta ja austada Friedrich Karl Akeli suguseid suurmehi vaba ja uhke rahvana.
Vivat in aeternum dr Friedrich Karl Akeli mälestus!

Tagasi ülesse