Ettevõtmised

Ettevõtmised

2014. a koostatakse kenotaafi projektdokumentatsioon KUU arhitektide poolt, kooskõlastatakse Tallinna linnaametitega ja saadakse ehitusluba.

2015. a toimuvad läbirääkimised riigisekretäriga eesmärgiga lülitada kenotaaf EV100 programmi ja taotleda ehituseks riigieelarvelist toetust. Samal ajal otsitakse toetust ka organisatsioonidelt.

2016. a kinnitatakse kenotaaf EV 100 programmi ja sügisel võetakse vastu riigieelarve rahalise toetusega kenotaafile. Annetustest saadud rahaga kaetakse kenotaafi ehituse materjalid ja algavad sisetööd.

2017. a mais kirjutatakse Riigikantselei poolt alla MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi projektitaotlusele ja kantakse raha üle.

8. juunil 2017 sõlmib tellija Konstantin Pätsi Muuseum töövõtulepingu MTÜ Porta Longa Montise kui täitjaga ja kannab riigieelarvelise toetuse üle. Tööde lõpetamise tähtaeg on 20. november. Suvel teostatakse kenotaafi metallitööd siseruumides. Järgnevalt lahendatakse ehitisteatisega seotud probleemid linnaplaneerimise ja muinsuskaitse ametnikega, kooskõlastatakse tööd kalmistuga.

16. oktoobril 2017 alustatakse Metsakalmistul kenotaafi paigaldustöid. Tellija jälgib töid ja fotografeerib ehitustegevust. Vaatamata vihmastele ilmadele ollakse graafikus.

15. novembriks 2017 on ehitus- ja haljastustööd tehtud, järgneb kenotaafi viimistlus. Probleemiks on teksti halb nähtavus, selle parandamiseks otsitakse sobivaid värvilahendusi.

21. novembril 2017 vormistatakse üleandmise-vastuvõtmise akt.

28. novembril 2017, Maapäeva 100 aasta juubelil avatakse riiklikult riigivanemate kenotaaf Metsakalmistul kuulsuste künkal Vabariigi Presidendi poolt. Külalistena on kohal riigivanemate järglased USAst, Kanadast, Hollandist, Rootsist ja Eestist.

Jaan Kolberg filmib viie aasta jooksul toimunud kenotaafi loomisprotsessi.

Selle projektiga viiakse lõpule Eesti riigivanemate mälestuse jäädvustamine Metsakalmistul kuulsuste künkal. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum on auga täitnud endale võetud kohustuse Eesti riigi ees.

2018. aastal koostatakse bibliograafiline ülevaade Konstantin Pätsi ja tema kohta ilmunud väljaannetest aastail 1900–2018. Publikatsiooni esitlus toimub 23. veebruaril 2019 K. Pätsi 145. sünniaastapäeval.

1. Eesti riigivanemate kenotaaf Riigikantselei toetusega september 2012–september 2014.

Teadmata matmiskohaga Eesti riigivanemate kenotaaf rajatakse Tallinna Metsakalmistule üheksale riigivanemale: Karl Friedrich Akelile, Ado Birgile, Kaarel Eenpalule, Jüri Jaaksonile, Juhan Kukele, Heinrich Margale, Ants Piibule, Jaan Teemandile ja Jaan Tõnissonile.

2014–2015. aastal viidi läbi kenotaafi proovitöö tehnoloogia testimine ja vaatlus välitingimustes.

24. september 2012–25. märts 2013 ettevalmistustöö: läbirääkimised Riigikantselei, Tallinna Metsakalmistu, Tallinna kultuuriväärtuste ameti ja Tallinna keskkonnaameti spetsialistidega ning arhitektide ja kunstnikega koha valiku ja tingimuste üle.

Kenotaafi ideekonkursi väljakuulutamine 25. märtsil 2013 tähtajaga 14. juuni 2013.

Laekunud 21 tööst hindas konkursi žürii 19 tööd, millest valiti välja 6 paremat.

20. juunil 2013 kuulutas žürii I auhinna vääriliseks töö märksõna all “Laine” (autorid Joel Kopli, Koit Ojaliiv, Juhan Rohtla ja Eik Hermann).

23. augustist 23. septembrini 2013 oli Okupatsioonide Muuseumis näitus konkursitöödest.

Vt ka linki Stuudio Navona, Jaan Kolbergi DVD-le

2. KÜSKi projekt “Õpime ajaloost” 2013. a detsembrist 2014. a novembrini.

   15. septembril 2014 projekt üle antud Eesti Muinsuskaitse Seltsile

Valdavalt nooremale põlvkonnale suunatud projekt teadvustab Eesti omariikluse ajalugu riigivanemate elukäigu ja saatust avava dokumentaalfilmi “16 küünalt” kaudu. Projekti raames korraldatakse õppeasutustes filmiesitlusi, teemanäitusi, seminare jm üritusi, avaldatakse riigivanemaid käsitlev trükis. Partneritena on kaasatud Stuudio Navona ja Eesti Muinsuskaitse Selts.

18. jaanuar 2014 – President Konstantin Pätsi 58. surma-aastapäev. Mälestustalitus Metsakalmistul, dokumentaalfilmi “Presidendi kett” esitlus ja kohtumine filmi loojatega Okupatsioonide Muuseumis

22. veebruar 2014 – Konstantin Pätsi 140. sünniaastapäeva tähistamine Pärnumaal Tahkurannas K. Pätsi mälestussamba juures ja külakeskuses Tahku Tare

23. veebruar 2014 – Riiklik mälestustalitus koos Välisministeeriumiga Metsakalmistul

28. veebruar 2014 – Konverents “Ants Piip 130” Viljandimaal Tuhalaane külaseltsis

12. märts 2014 – Mõttevahetus “12. märts 1934 – mis see oli?” Ajaloomuuseumis Maarjamäe lossis

Projekt lõpetatud 2014. aasta detsembris.

Tagasi ülesse