Tähtpäevade kalender 2002

Tähtpäevade kalender 2002

Kalendaarium 2002

Jaanuar

18. I

President K. Pätsi 46. surma-aastapäev, lillede panek hauale Metsakalmistul.

27. I

60 aastat Kaarel Eenpalu surmast

Veebruar

2. II

Tartu rahu aastapäev.

Osavõtt Jüriöö pargi üritusest.

Ado Birgi mälestamine tema 60. surma-aastapäeva puhul Nõmmel Kirde tn 14.

Lillede panek Jaan Poska hauale Siselinna kalmistul.

Osavõtt mälestusteenistusest ja kontserdist Nõmme Rahu kirikus.

3. II

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi aastakoosolek ja raamatu “Konstantin Pätsi tegevusest” esitlus Maarjamäe lossis.

4. II

Jaan Hünersoni 120. sünniaastapäevale pühendatud ettekandekoosolek siseministeeriumi sinises saalis Pagari tänaval.

23. II

EAÕK ülempreestri Emmanuel Kirsi hingepalve K. Pätsi haual, riiklik pärgade panek president Pätsile ja Konstantin Konikule, kaastegev Eesti Meestelaulu Seltsi Tallinna meeskoor.

Osavõtt pidulikust iseseisvuspäevale pühendatud koosolekust Pärnus ja rahvaüritusest Tahkurannas president Pätsi ausamba juures.

Märts

25. III

Osavõtt märtsiküüditamise 53. aastapäeva üritusest koos Mementoga Linda kuju juures.

27. III

Politseimuuseumi külastamine Pagari tänaval.

Aprill

7. IV

110 aastat Vabadusristi kavaleri August Sarapuu sünnist, tema hauatähise õnnistamine Tartu Pauluse kalmistul.

20. IV

60 aastat Jüri Jaaksoni surmast.

26. IV

Maarjamäe lossis kohtumine Jaan Teemanti tütretütre Annely Tjemkese perekonnaga Hollandist.

Mai

—–

Juuni

14. VI

Juuniküüditamise aastapäeva meenutamine Hirvepargis koos Mementoga.

23. VI

Osavõtt võidupäeva üritustest Jüriöö pargis.

Juuli

8. VII

Ekskursioon Toila Orule.

30. VII

Kloostrimetsa mälestuspäev – 62 aastat president Pätsi perekonna küüditamisest.

EAÕ Issanda Muutmise Peakiriku ülempreestri Emmanuel Kirsi hingepalve, pärgade panek K. Pätsi perekonna haual Metsakalmistul, mälestushetk Kloostrimetsa talu mälestuskivi juures ja jalutuskäik Tallinna botaanikaaia rosaariumis.

August

25. VIII

Aleksander Warma ja Marta Warma urnide ümbermatmine Metsakalmistule, osavõtt pidulikust mälestustalitusest kabelis ja haual ning välisminister Kristiina Ojulandi vastuvõtust välisministeeriumis.

September

24. IX

Jaan Teemanti 130. sünniaastapäev.

29. IX

Jaan Teemanti austamiskoosolek Sauel Veskimöldre talu mälestuskivi juures koos Saue vallavalitsuse ja ÜS Rotalia vilistlastega.

Jaan Teemanti vanemate mälestamine Hageri kalmistul, kohal ka Teemanti sugulased.

Jaan Teemanti sünnitalu külastamine.

Konverents Hageri hooldekodu ruumes ja fotonäitus Konstantin Pätsi Muuseumi kogudest.

Oktoober

1. X

60 aastat Ants Piibu surmast.

November

1. XI

Hingedepäev, küünalde süütamine Metsakalmistul Konstantin Pätsi, Otto Tiefi, Aleksander Warma ja Alfons Rebase haudadel.

Detsember

4. XII

60 aastat Juhan Kuke surmast. Ekskursioon Kadriorus presidendi lossis ja kohtumiskoosolek EV presidendi Arnold Rüütliga.

tagasi lehekülje algusesse

Tagasi ülesse