Tähtpäevade kalender 2003

Tähtpäevade kalender 2003

Jaanuar

18. I

President K. Pätsi 47. surma-aastapäev, pärjapanek hauale Metsakalmistul.

20. I

Loeng-kohtumine Viljandi kodutütardega Maarjamäe lossis ja tutvumine Riigivanemate toaga.

Veebruar

2. II

Tartu rahu päev. Küünalde-lillede asetamine Poska tn 8 maja juurde ja avalik koosolek koos Jaan Poska Mälestusfondiga.

23. II

Hingepalve Metsakalmistul ja riiklik mälestustalitus president K. Pätsi ning dr K. Koniku haual, kaastegevad Kaitseliidu orkester ja koor. Näituse “Eesti riigivanemad” avamine Tõstamaa rahvamajas Pärnumaal.

24. II

Osavõtt vabariigi 85. aastapäeva üritustest Tallinnas ja Pärnus.

Märts

10.–11. III

Osavõtt museoloogiaalasest seminar-koolitusest Rahvakultuuri keskuses.

23. III

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi aastakoosolek Maarjamäe lossis.

25. III

Ekskursioon presidendi lossi Kadriorus.

31. III

Näituse “Eesti riigivanemad” avamine Häädemeeste koduloomuuseumis.

Aprill

12. IV

Loeng-kohtumine kohalike kooliõpilastega Häädemeeste koduloomuuseumis.

21. IV

Osavõtt muinsuskaitsekuu avamisest Tallinna Matkamajas.

23. IV

Osavõtt Jüriöö 660. aastapäeva tähistamisest Jüriöö pargis Lasnamäel.

27. IV

Ekskursioon-jalutuskäik president K. Pätsi Kloostrimetsa talu radadel.

Mai

4. V

Koos muinsuskaitsjatega riigitegelaste haudade korrastamine ja küünaldega kaunistamine Metsakalmistul. 15. V

Osavõtt Harjumaa muuseumi päevast Keilas.

21. V

Siimeoni kiriku ümbruse koristustööd Ahtri tänaval, tutvumine kiriku ajalooga isa Meletiose saatel ja piknik Konstantini päeva puhul.

28. V

Kaarel Eenpalu 115. sünniaastapäeva tähistamine Hellema talus Arukülas.

Mälestushetk talu kivi juures, tutvumine taluarhiiviga, pidulik kontsertaktus Aruküla mõisakoolis.

Juuni

22. VI

Osavõtt võidutule pidulikust süütamisest Tori kirikus Pärnumaal.

Juuli

30. VII

Kloostrimetsa talu 15. mälestuspäev.

Hingepalve president K. Pätsi haual Metsakalmistul, lillede panek, rahvakoosolek Kloostrimetsa talu kivi juures, jalutuskäik TBA rosaariumis.

August

21. VIII

Osavõtt Püha Jüri monumendi avamisest Tori kiriku juures Pärnumaal.

28.–29.VIII

Osavõtt ESHLi ekskursioonist Virumaale sõjaväekalmistutele.

September

—–

Oktoober

3. X

Museoloogiaalane seminarkoolitus Harjumaa muuseumis ja tutvumine Kurtna mootorrrattamuuseumiga.

21. X

President K. Pätsi ümbermatmise aastapäeval lillede asetamine Metsakalmistul.

23. X

Koos Tallinna Linnamuuseumi kodulooringiga Voldemar Pätsi 125. sünniaastapäeva tähistamine ettekandekoosolekuga Vene tn 6.

November

15. XI

Ado Birgi 120. sünniaastapäeva tähistamine.

Mälestustalitus EAÕK kombe kohaselt Nõmmel Kirde 14/Kurni 27 maja juures.

Pidulik ettekandekoosolek Nõmme muuseumis.

Detsember

22. XII

Jaan Tõnissoni 135. sünniaastapäeva tähistamine koos EV presidendi Arnold Rüütli ja Eesti Üliõpilasseltsi vilistlaskoguga Kadriorus riigivanemate mälestustahvli juures, kaastegev Kaitseväe orkester.

tagasi lehekülje algusesse

Tagasi ülesse