Tähtpäevade kalender 2005

Tähtpäevade kalender 2005

Jaanuar

3. I

Vabadussõja vaherahu riiklik tähistamine. Kõnekoosolek reaalkooli juures koos EMSiga.

9. I

60 aastat Jüri Uluotsa surmast.

13. I

115 aastat Jüri Uluotsa sünnist. Osavõtt raamatu Ma tõotan…” esitlusest Stenbocki majas ja peaminister Juhan Partsi vastuvõtust eksiilvalitsuse auks.

16. I

135 aastat Jüri Jaaksoni sünnist. Ettekandekoosolek Maarjamäe lossis J. Uluotsa ja J. Jaaksoni mälestuseks.

18. I

Lillede panek Metsakalmistul president Pätsi 49. surma-aastapäeva puhul.

Veebruar

2. II

85 aastat Tartu rahust. Trio Naturale salongikontsert Tallinnas Poska tn 15. Küünalde süütamine koos J. Poska Mälestusfondiga Poska tn 8 ees ja avalik kõnekoosolek samas.

Mälestustalitus J. Poska haual Siselinna kalmistul koos Poska sugulaste ja välisministeeriumi esindajatega.

Pidulik jumalateenistus-kontsert Nõmme Rahu kirikus ja kohvilaud pastoraadis. Kinomajas eesti-soome dokfilm “Sulg”.

2. II – 3.II

Tartus Ajaloomuuseumis kahepäevane ajalookonverents.

Vanemuise tn 35 juures kõnekoosolek ja meeleavaldus.

Pidulik aktus ja kaitseväejuhataja Tarmo Kõutsi vastuvõtt Vanemuises.

5. II

Näituse “President Konstantin Pätsi elu ja töö” avamine Narvas Hermanni kindluse tornis.

23. II

Hingepalve ja riiklik mälestustalitus president K. Pätsi ning dr K. Koniku haual Metsakalmistul. Muusikaline osa Kaitseliidu Tallinna Maleva orkestrilt ja koorilt.

24. II

Iseseisvuspäev, lipuheiskamine, paraad.

Kinomajas ajaloolised dokfilmid.

Lillede panek reaalkooli juures asuvale ausambale.

Märts

3. III

125 aastat Peeter Pätsi sünnist. Ettekandekoosolek Peeter Pätsist Linnamuuseumi kodulooringis Vene tn 6.

5. III

väljasõit Pärnumaale koos ESHLi Pärnu bürooga. Külastatakse K. Pätsi vanemate hauda Pärnu vanal kalmistul, Alevi kalmistut, Peeter Pätsi hauda Pärnu Metsakalmistul, Tahkuranna kirikut. Lillede asetamine presidendi mälestussambale.

7. III

85 aastat Jaan Poska surmast. Mälestushetk Jaan Poska haual Siselinna kalmistul koos Tallinna volikogu ja välisministeeriumi esindajatega ning sugulastega.

Avalik koosolek koos J. Poska Mälestusfondiga Poska tn 8 juures.

Aprill

3. IV

Ekskursioon Narva linnamuuseumisse ja Eesti Majja koos Vana-Narva Seltsiga. 4.–26. IV

Stendinäitus president Konstantin Pätsist Narva Eesti Majas.

13. IV

120 aastat Juhan Kuke sünnist. Pidulik koosolek Juhan Kuke sünnikohas Käru koolis Avanduse vallas koos ETK juhtide, Käru külaseltsi ja Simuna kooli õpilastega.

15. IV

Mälestustalitus Hiiu Rahu kalmistul J. Kuke perekonna haual.

18. IV

Osavõtt muinsuskaitsekuu avamisest restaureeritud Jääkeldris Kadriorus. Osaleb ka vabariigi president Arnold Rüütel.

30. IV

Uue ekspositsiooni ja president Pätsi stendinäituse avamine Kurtna mootorrattamuuseumis.

Mai

1. V

Aastakoosolek Maarjamäe lossis.

2. V

Osavõtt “Valge raamatu” esitlusest Okupatsioonide muuseumis.

11. V

Kaitseväe kalmistu korrastustalgud koos ESHLiga.

14. V

Väljasõit koristustalgutele Tahkuranda.

15. V

Loeng-kohtumine pensionäride ühendusega Kloostrimetsa teemal TBAs.

16.–17. V

Muuseumipäevad Järvamaal.

20. V

President Pätsi stendinäituse tutvustamine Kurtna külaseltsile ja kohaliku valla juhtidele Kurtna mootorrattamuuseumis.

21. V

Konstantini päev. Lillede panek Metsakalmistul K. Pätsi hauale koos Rakvere Memento liikmetega. Koosolek ja piknik TBA palmimajas.

28. V

Osavõtt Hellema talu päevast Arukülas koos Anne Eenpaluga.

Juuni

4. VI

Osavõtt lipupäeva tähistamisest Toompeal koos Eesti Lipu Seltsiga.

14. VI

Osavõtt juuniküüditamise aastapäeva üritustest Pääskülas ja Linda kuju juures.

19. VI

Osavõtt kindral Aleksander Tõnissoni mälestusmärgi avamisest Jõhvis.

22. V

115 aastat Aleksander Warma sünnist. Mälestushetk Metsakalmistul.

Juuli

1. VII

Osavõtt Järva maavalitsuse 88. sünniaastapäevast Paides.

19. VII

Osavõtt Maria Laidoneri mälestusplaadi avamisest Haapsalus Jaama tn 7.

28.VII

Vabadusvõitleja Elvi Pirgi ärasaatmine Metsakalmistul.

30. VII

65 aastat president Pätsi küüditamisest. 17. Kloostrimetsa mälestuspäev. Hingepalve K. Pätsi haual ja kohtumiskoosolek Matti Pätsiga Kloostrimetsas.

August

11. VIII

Osavõtt Ernst Jaaksoni 100. sünniaastapäeva tähistavast konverentsist ja näituse avamisest Rahvusraamatukogus.

20. VIII

Konstantin Pätsi stendinäituse avamine Toila Orul restaureeritud endises veetornis.

Oktoober

6. X

Ekskursioon Patarei vanglasse.

20. X

Hingepalve ja mälestushetk Metsakalmistul seoses K. Pätsi ümbermatmise 15. aastapäevaga.Riigiarhiivi näituse avamine Rahvusraamatukogus.

20. X – 21. X

Osavõtt “Terrori arheoloogia” konverentsist koos EMSi, RA ja ESHLiga.

25. X

Väikemuuseumide seminar Keilas Harjumaa muuseumis.

29. X

Osavõtt miitingust Estonia teatri juures 1905. aasta sündmuste ohvrite mälestamiseks. Vabadussõja monumendi koha tähistamine kiviga. Osavõtt kõnekoosolekust.

November

30. XI

130 aastat Otto Strandmanni sünnist. Näituse avamine välisministeeriumis.

Mälestustalitus O. Strandmanni haual Tallinna Siselinna Kaarli kalmistul.

Mälestustahvli avamine Roosikrantsi tn 4a-le.

Peaminister Andrus Ansipi vastuvõtt Stenbocki majas.

Detsember

1. XII

10 aastat MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi asutamisest. Osavõtt 1924. a 1. detsembri mässu ohvri jaamaülem Jaan Laanuse hauatähise pühitsemisest Nõmme Rahu kalmistul koos ESHLiga. Osavõtt O. Strandmannile pühendatud koosolekust Kadrina raamatukogus.

3. XII

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 10. juubelile pühendatud konverents botaanikaaia palmimajas.

23. XII

35 aastat A. Warma surmast. Mälestushetk Metsakalmistul A. Warma haual.

tagasi lehekülje algusesse

Tagasi ülesse