Tähtpäevade kalender 2008

Tähtpäevade kalender 2008

Jaanuar

3. I

kell 10.30 hardushetk reaalkooli Poisi juures.

Kohtumine prof Seppo Zetterbergiga Soome Instituudis.

18. I

Konstantin Pätsi surma-aastapäeva tähistamine Metsakalmistul.

24. I

Poska Maja avamine. Jaan Poska sünniaastapäeva tähistamine.

Veebruar

2. II

Tartu rahu aastapäeva tähistamine Siselinna kalmistul ja Poska tn 8.

12. II

Kindral Laidoneri sünniaastapäeva tähistamine Viimsis.

22. II

Eesti Vabariigi 90. aasta juubeli tähistamine mälestustalitusega Metsakalmistul

23. II

Osavõtt juubeliüritustest Tahkurannas ja Pärnus.

24. II

Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva üritused.

Märts

7. III

Jaan Poska surma-aastapäev: lillede panek Siselinna kalmistul Poska kalmule ja koosviibimine Poska tn 8.

9. III

Tallinna pommitamise aastapäeva meenutamine. Koht: Siselinna kalmistu ja Niguliste kirik.

14. III

Lennart Meri 2. surma-aastapäev. Metsakalmistul president Meri kalmule lillede asetamine.

15. III

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi aastakoosolek Maarjamäe lossis.

25. III

Suurküüditamise aastapäeva talitus Linda kuju juures Harjumäel.

29. III

Lennart Meri sünniaastapäev.

45 aastat August Rei surmast.

Aprill

17. IV

Muinsuskaitsepäev Tartus, ekskursioon Tartusse.

18. IV

Muinsuskaitsekuu algus, osavõtt üritustest, talgud.

23. IV

August Rei sünnikohas Türi vallas Kurla külas mälestuskivi avamine.

Jüripäev.

Asutava Kogu aastapäev.

Mai

Muinsuskaitsekuu üritustel osalemine: loengud, ekskursioonid, koristustööd.

9. V

Ekskursioon „Pärnumaa Vabadussõja mälestusmärgid“.

10. V

Konverents „President Arnold Rüütel 80“ Rahvusraamatukogus.

12. V

Talgud Kaitseväe kalmistul.

14. V

Ekskursioon Narva. Talgud Narva kalmistul.

16. V

Kohtumine president Arnold Rüütliga Kadriorus Jääkeldris.

21.V

Konstantini päeva tähistamine Metsakalmistul.

24.V

120 aastat Kaarel Eenpalu sünnist – koosviibimine Arukülas Hellema talus.

26.V

Ekskursioon bastioni käikudesse.

28. V

120 aastat Kaarel Eenpalu sünnist.

Juuni

4. VI

Lipupäeva tähistamine Toompeal koos Eesti Lipu Seltsiga.

14. VI

Leinapäeva meenutamine Harjumäel koos Mementoga.

22. VI

Aleksander Varma sünnikohas Viinistus mälestuskivi avamine.

23. VI

Võidupüha tähistamine.

24. VI

Jaanipäev.

26. VI

Okupatsioonide muuseumi 5. aastapäev.

Juuli

9. VII

Otto Strandmani sünnikohas Kadrinas mälestuskivi avamine.

19. VII

130 aastat prof Voldemar Pätsi sünnist.

28. VII

Ado Birgi sünnikohas Mõnnastes mälestuskivi avamine.

Konverents Tarvastus.

30. VII

Kloostrimetsa päeva tähistamine Metsakalmistul, Kloostrimetsas ja botaanikaaias.

August

16. VIII

Voldemar Pätsi mälestustahvli avamine Lagedi muuseumis.

19. VIII

Öölaulupidu lauluväljakul.

20. VIII

Lillede asetamine presidentide K. Pätsi ja L. Meri büstide juurde presidendi roosiaias.

21. VIII

Muinsuskaitsekonverents koos EMS-iga Rahvusraamatukogus.

22. VIII

Narva vangilaagri tahvli avamine koos EMS-iga.

23. VIII

Molotovi-Ribbentropi pakti aastapäev.

31. VIII

Jüri Uluotsa põrmu ümbermatmine Kirbla kalmistule Läänemaal.

September

20. IX

Vabadussõja võidumonumendile nurgakivi panek Vabaduse platsil.

21. IX

Seminar Otto Tiefi mälestuseks Laitse seltsimajas.

22. IX

Eesti riigivanemate mälestusteenistus Püha Vaimu kirikus.

24. IX

Jaan Teemanti sünnikohas mälestuskivi avamine.

Konverents Varblas.

Oktoober

1. X

Heinrich Marga sünnikohas mälestuskivi avamine.

Konverents Kõllestes.

16. X

Kokkuvõtte tegemine Linnamuuseumi kodulooringis mälestuskivide avamisest.

17. X

15 aastat Muinsuskaitseametit. Konverents Mustpeade Majas.

19. X

Eesti rahva tänumedali üleandmine Harald Nugiseksile Tori kirikus.

21. X

Konstantin Pätsi ümbermatmise aastapäev, tähistamine Metsakalmistul.

24. X

K. Pätsi nimelise sanatoorse kooli 70 aasta juubeli tähistamise konverents Kose-Lükatil.

November

11. XI

90 aastat EV valitsuse istungist. Tahvli avamine Raekoja plats 14.

15. XI

Ado Birk 125. Konverents Nõmme keskuses.

28. XI

90 aastat Vabadussõja algusest. Tseremoonia Kaitseväe kalmistul.

Detsember

12. XII

90 aastat sinimustvalge lipu heiskamisest Pika Hermanni torni.

90 aastat Briti laevastiku saabumisest, pidulik koosolek Raekojas.

21 aastat Eesti Muinsuskaitse Seltsi.

20. XII

Konverents „Jaan Tõnisson 140“ Kohtu tn 6.

22. XII

J. Tõnissoni sünniaastapäeva tähistamine Kadriorus presidendikantseleis koos vabariigi presidendi T. H. Ilvesega.

Kodulehe uuendamine ja täiendamine aastaringselt – lepinguline töö.

Materjalide kogumine ja ettevalmistamine näitusteks.

Riigivanemate mälestamise üritused – pidulikud ettekandekoosolekud ja näitused.

Osalemine EV 90. juubeli tähistamise projektis koos Riigikantseleiga.

Muuseumi arhiivikogu täiendamine, inventeerimine, süstematiseerimine.

Riigivanemate muuseumile ruumide otsimine.

Poska Maja muuseumi arendamine.

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi juhatuse koosolekud vähemalt 1 kord kvartalis.

Töölepingute sõlmimine.

Kirjastustegevus.

Asjaajamine, kassapidamine, kirjavahetus.

Aruandlus.

Uurimistöö: arhiivid, lindistamised, kohtumised, dokumenteerimised jms.

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi esindamine riiklikel ja koostööpartnerite üritustel.

Elle Lees

Tel: 53 409 536

elle.lees@mail.ee

tagasi lehekülje algusesse

Tagasi ülesse