Tähtpäevade kalender 2009

Tähtpäevade kalender 2009

Jaanuar

3. I

10.30 Hardushetk reaalkooli Poisi juures ja Kaitseväe kalmistul (5 seltsi).

18. I

Konstantin Pätsi surma-aastapäeva tähistamine Metsakalmistul küünalde süütamisega.

23. I

Jaan Poska sünniaastapäeval tema haual Siselinna kalmistul küünalde süütamine.

Veebruar

2. II

Tartu rahu aastapäeva tähistamine: Siselinna kalmistul, Poska tn 8, Jüriöö pargis, Nõmme Rahu kirikus.

12. II

Kindral Johan Laidoneri 125. sünniaastapäeva tähistamine Viljandis ja Viimsis.

Mälestusloeng kaitseminister Jaak Aaviksoolt; erimargi esitlus; Viimsi kooliteatri esituses näidend „Ma vaatan maailma Igaviku Aknast“.

23. II

Mälestustalitus K. Pätsi, K. Koniku ja riigivanemate haudadel.

24. II

Osalemine Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva üritustel, ka paraadil Narvas.

28. II

Konverents „Ants Piip 125“ Maarjamäe lossis.

Märts

7. III

Jaan Poska mälestamine tema surma-aastapäeval Siselinna kalmistul.

9. III

Tallinna pommitamise aastapäeva meenutamine koos EMSiga.

12. III

75 aastat vapside liikumise mahasurumisest. Konverents Maarjamäe lossis.

14. III

Lennart Meri surma-aastapäeval küünalde süütamine Metsakalmistul.

25. III kell 16.00

60 aastat suurküüditamisest. Meenutusüritus koos Mementoga Harjumäel.

29. III

President Lennart Meri 80. sünniaastapäeval küünalde süütamine tema kalmul Metsakalmistul.

Aprill

4. IV

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi aastakoosolek.

18. IV

Muinsuskaitsekuu algus, osavõtt üritustest, talgud.

23. IV

90 aastat Asutavast Kogust, erimärgi esitlus ja näitus Riigikogus, Jüripäeva tähistamine Jüriöö pargis.

Mai

8. V

Muinsuskaitsekuu üritused. Talgupäev kaitseväe kalmistul.

9. V

Euroopa päeva tähistamine.

16. V

Rahvusvaheline muuseumipäev. Muinsuskaitsetalgud ja muuseumiöö.

21. V

Konstantini päeva tähistamine Metsakalmistul.

28. V

Kaarel Eenpalu sünniaastapäeva tähistamine Arukülas.

Juuni

4. VI

Lipupäev. Osavõtt üritustest Toompeal koos Eesti Lipu Seltsiga Tartus ja Otepääl ning Pärnus.

14. VI

Leinapäev. Ajalookonverents. Meenutame sünget päeva koos Mementoga Harjumäel.

22. VI

Vabadussõja võidusamba avamine Vabaduse väljakul.

23. VI

Võidupüha tähistamine, Kaitseliidu paraad Jõgeval.

24. VI

Jaanipäev – Jaan Poska nimepäev.

Juuli

1. VII

Juhan Kuke järglased külaskäigul Eesti Pangas, Stenbocki majas ja Riigikogus.

2-5. VII

Tantsu- ja laulupidu Tallinnas.

17. VII

Väljakaevamistöö algus Siselinnakalmistul Helma Pätsi haual.

21. VII

Väljakaevamistööde lõpetamine Siselinnakalmistul.

30. VII

Helma Pätsi ümbermatmine Metsakalmistul. Kloostrimetsa mälestuspäeva tähistamine Tallinna botaanikaaias.

August

2. VIII

5 aastat Heinrich Marga surmast.

19. VIII

Musta lindi päeva tähistamine koos EMSiga.

20. VIII

Eesti Vabariigi presidentide austamine presidendikantselei roosiaias.

22. VIII

20 aastat Balti Assambleed – tähistamine Komandandiaias Toompeal.

23. VIII

70 aastat MRPst ja 20 aastat Balti ketist.

24. VIII

Nikolai Pätsi haua korrastamine Siselinnakalmistul.

September

7. IX

Euroopa muinsuskaitsepäevade avamine Lagedil Vabadusvõitluse muuseumis.

22. IX

Eesti riigivanemate mälestamine Tartu Jaani kirikus, 65 aastat Otto Tiefi valitsusest.

Oktoober

21. X

Konstantin Pätsi ümbermatmise aastapäeva tähistamine Metsakalmistul.

November

Vahearuandlus presidendikantseleile. 2010. aasta tegevuskava ettevalmistamine.

Detsember

1. XII

90 aastat eestikeelset Tartu ülikooli. 85 aastat detsembrimässust.

25.–26. XII

Jõulud.

Kodulehe uuendamine ja täiendamine aastaringselt – lepinguline töö.

Konverentsid, ettekandekoosolekud.

Projektid, koostöö organisatsioonide ja institutsioonidega.

Materjalide kogumine ja ettevalmistamine näitusteks.

Muuseumi arhiivikogu ja esemete inventeerimine, süstematiseerimine.

Riigivanemate Muuseumile ruumide otsimine.

Poska Maja muuseumi arendamine.

MTÜ K. Pätsi Muuseumi juhatuse koosolekud vähemalt 1 kord kvartalis.

Töölepingute sõlmimine, asjaajamine, kassapidamine, kirjavahetus, aruandlus.

Kirjastustegevus.

Uurimistöö: arhiivid, lindistamised, kohtumised, dokumenteerimised jne.

MTÜ esindamine riiklikel ja koostööpartnerite üritustel.

NB! Plaan on esialgne, seda täpsustatakse ja täiendatakse pidevalt.

Elle Lees

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi tegevjuht

Tel: 53 409 536

elle.lees@mail.ee

tagasi lehekülje algusesse

Tagasi ülesse