Tähtpäevade kalender 2020

JAANUAR

3.I kell 10.30 Hardushetk Vabadussõja mälestusmärkide juures.

          /Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. Vabadussõja relvarahu 100. aastapäev

 9.I Jüri Uluotsa 75. surma-aastapäev

 12. I Jüri Uluotsa 130. sünniaastapäeva tähistamine Kirblas

 16. I Jüri Jaaksoni 150. sünniaastapäeva tähistamine koos Eesti Pangaga

18. I Konstantin Pätsi 63. surma-aastapäeva talitus Metsakalmistul

VEEBRUAR

2.II Tartu rahu 100. aastapäeva tähistamine J. Poska haual, Poska majas, Nõmme Rahu kirikus, Tartus.

17.II “Konstantin Pätsi Bibliograafia“ – bibliograafiaauhinna väljakuulutamine

23.II Konstantin Pätsi 146. sünniaastapäev. Mälestusteenistus Konstantin Koniku ja

       riigivanemate haudadel Metsakalmistul. K.Pätsi ausamba avamine Toilas.

24.II Iseseisvuspäev, Eesti Vabariigi aastapäev

MÄRTS

5. III Peeter Pätsi 140. sünniaastapäeva tähistamine Pärnus ja Tahkurannas.

7. III Jaan Poska 100. surma-aastapäeva tähistamine Eesti Lipu Seltsiga

9. III Tallinna pommitamise mälestuspäev koos Eesti Muinsuskaitse Seltsiga Siselinna kalmistul

15.III MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi aastakoosolek (lükatud edasi pandeemia tõttu juuli)

25.III Suurküüditamise mälestuspäeva meenutamine koos Memento ja Eesti Mälu Instituudiga

APRILL

13.IV Juhan Kuke 135. sünniaastapäev

18.IV Muinsuskaitsekuu algus, osavõtt üritustest, talgud

23.IV Jüripäeva tähistamine Jüriöö pargis ja Tori kirikus

MAI

Muinsuskaitsekuu üritused, talgud kalmistutel – vt Muinsuskaitse Seltsi koduleht lükatud edasi

9.V Euroopa päev

18.V Muuseumiöö (lükatud edasi 30 august)

21.V Konstantini päeva tähistamine Metsakalmistul

JUUNI

 4.VI Lipupäev Toompeal koos Eesti Lipu Seltsiga

14.VI Leinapäev, juuniküüditamise 79. aastapäev Harjumäel koos Eesti Mälu Instituudi ja Mementoga

22.VI Aleksander Varma 130. sünniaastapäev

23.VI Võidupüha tähistamine, Kaitseliidu paraad

24.VI Jaanipäev 

JUULI

3. VII Jaan Tõnissoni, Friedrich Akeli ja Jaan Teemanti mälestamine Tartus ja Tallinna Metsakalmistul

30. VII K. Pätsi küüditamise mälestamine Metsakalmistul.

Aastakoosolek.

AUGUST

…. VIII Arvamusfestival Paides

20. VIII Taasiseseisvuspäeva tähistamine presidendikantselei roosiaias

23. VIII  Kommunismi- ja natsismiohvrite mälestuspäev koos Eesti Mälu Instituudiga

31. VIII Vabaduse päeva 26. aastapäeva tähistamine Pärnumaal Tori kirikus koos Kaitseliiduga

SEPTEMBER

1. IX Tarkusepäev

…. IX Euroopa muinsuskaitsenädal – vt Muinsuskaitse Seltsi koduleht

22.IX Vastupanuvõitluse päeva üritused. Eesti riigivanemate mälestamine Keila kirikus.

OKTOOBER

21.X Konstantin Pätsi ümbermatmise 30. aastapäev Metsakalmistul

NOVEMBER

2. XI Hingedepäev. Küünalde süütamine kalmistutel

26.XI Kodanikupäev

30 XI Otto Strandmani 145. sünniaastapäev

DETSEMBER

1.  XII 25 aastat MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi asutamisest

Aleksander Varma surmast 50 aastat

24.–26. XII Jõulud

Tagasi ülesse