Kokkuvõtte 2020 aasta tegevusest

Liikmed

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumil oli 31. detsembril 49 liiget, neist 4 välisliiget. Meie ühing vananeb jätkuvalt ja sellest tulenevalt suureneb passiivsete liikmete hulk, peamiselt tervislikel põhjustel. Tuumik 10-15 inimest on aktiivselt osalenud meie ettevõtmistes. Meie MTÜ liikmed on aktiivsed ka teistes seltsides ja on üldse ühiskondlikud aktiivsed, mille eest on pälvinud mitmeid autasusid ja tunnustust auliikmetena.

Sisuline tegevus

2020 aasta erines tavapärasest. Seoses pandeemiaga pidime oma tavapäraseid planeerituid tegevusi muutma. Näiteks lükkasime edasi oma aastakoosoleku.

Tähistasime kõiki Eesti Vabariigi tähtsündmusi alates Tartu Rahust.

Tavaliselt on meie traditsioonilised ettevõtmised, mis on seotud president Pätsi isikuga ja Eesti riigivanematega olnud rahvarohked avalikud sündmused. Sel aastal proovisime leida paindlikumad lahendusi lähtudes Vabariigi Valitsuse soovitustest ja tegime neid asju, mida oli võimalik teha. Samas korraldasime kaks bussireisi:

23. veebruaril Konstantin Pätsi mälestuskivi avamisele Toilas ja 22. septembril Keila kirikusse riigivanemate mälestusteenistusele.

Tähtsaimaks ja üheks suuremaks algatuseks on Konstantin Pätsi ausamba püstitamine koostöös Linnavalitsusega. Zürii tööd segas küll pandeemiast tulenevalt piirangud, kuid konkurss lõppes edukalt ja lõplik valik tehti. Ausamba lõplik valmimine on kavandatud 2021 aasta teise poolde.

2020 Aasta alguseni asusid asjaajamisse dokumendid, arhiiv ja museaalid Hüüru mõisas rendipinnal. Leping lõpetati mõisa ulatusliku renoveerimise tõttu ja juhatus alustas uute pindade otsimist.

Eesmärgiks oli leida ajutine hoiuruum museaalidele, kuid tegeleda edasi muuseumivarale laiema vaatajaskonna ligipääsuga näitusepindade otsimisega. Senine muuseumi pidev kolimine on takistanud muuseumivarade korrastamist ja kasutamisvõimalust ja ligipääsu uurijate poolt.

2020 aasta jaanuaris õnnestus saada Küllo Arjaka abiga rendipind Haabersti linnaosa ruumidesse. Saadud pind on siiski niivõrd väike, et see on sisuliselt hoiuruum. Oleme saatnud kirjad Kultuuriministeeriumisse, riigikantseleisse, teavitanud presidendi kantseleid meie olukorrast. Postimehes ilmus artikkel.

Koostöö

Koostöö raames Jaan Tõnissoni Seltsiga on suur osa Trivimi Vellistel, kes juhib seltsi tegevust Tallinna suunal. Meie seltsi 5 liiget on liitunud ka Jaan Tõnissoni Seltsiga. Infot saame JTS kodulehelt ja juhatuse e-kirjade kaudu.

Jätkub koostöö Riigikantselei protokolliosakonnaga, Eesti Panga muuseumiga, Välisministeeriumi arhiiviga, SA Jaan Poska mälestusfondiga, Muinsuskaitse seltsiga, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liiduga, Eesti represseeritute abistamise fondi ja Muuseumiühingu ja ICOM-ga

Finantstegevus

Saame igal aastal tegevustoetust Presidendi kantselei rahastust summas 13 102 eurot, millest pool kulub palgafondiks. Vähesel määral oleme saanud annetusi ja müünud raamatuid. Liikmemaks 5 või 3 eurot aastas on marginaalne sissetuleku osa.

Tegevustoetuse raha kasutame vastavalt oma koostatud eelarvele, mille kohta anname aru Presidendi kantseleile. Presidendi monumendi korjandusraha ligi 15000 eurot seisab omaette kontol ja seda saab kasutada alles konkursi läbiviimisel.

Edasi kestab hea koostöö nii Presidendi kantselei kui Riigikantseleiga, välisministeeriumiga. Möödunud aastal toimus seitse juhatuse koosolekut ja üks üldkoosolek, kusjuures viimane juhatuse koosolek peeti virtuaalselt. Kõik juhatuse koosolekud on protokollitud. Aasta algul koliti juhatuse liikmete kaasabil asjaajamise dokumendid, arhiiv ja museaalid Hüüru mõisa rendipinnalt Haabersti linnaosa üüripinnale

Kokkuvõttes suutsime täita kõik plaanilised ülesanded vaatamata pandeemiale. Meie ühingut teatakse hästi, seda tõestavad rohked kutsed paljude ametkondade poolt, samuti info ja kontaktide otsingud. Oleme leidnud kajastust nii kirjutavas ajakirjanduses kui televisioonis. Suur tänu meie headele aktiivsetele liikmetele, kes on toetanud juhatuse ettevõtmisi. Hoiame kokku, austame ja usaldame ka oma koostööpartnereid.

Soovin kõigile tervist, energiat ja tegutsemislusti ning palju värskeid ideid.

Tiina Saksakulm
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum tegevjuht
Tallinnas 15. märts 2021.a.

Tagasi ülesse