MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2003. aasta tegevuse ülevaade

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2003. aasta tegevuse ülevaade

Möödunud aasta tegevus oli vastavuses ühingu põhikirjaga ja toimus juhatuse koostatud ning üldkoosoleku poolt kinnitatud kalenderplaani alusel. President Konstantin Pätsiga seotud mälestustalitusi Metsakalmistul viidi läbi 7 korral, neist 2 hingepalvega Eesti Apostelliku Õigeusu Kiriku kombe kohaselt. 15. korda meenutati presidendi perekonna küüditamist oma Kloostrimetsa talust talitusega Metsakalmistul ja jalutuskäiguga presidendi roosi juurde Tallinna botaanikaaia rosaariumis. Pidulikult meenutati ka teisi riigivanemaid. Kaarel Eenpalu 115. sünniaastapäeva peeti Arukülas Hellema talus koos tütre Mai Armei ja tütretütre Anne Eenpaluga. Ado Birgi 120. sünniaastapäeval õnnistati Nõmmel tema endise kodumaja mälestustahvel ja koos sugulastega peeti pidulik koosolek Nõmme muuseumis. Jaan Tõnissoni 135. sünniaastapäeva puhul kaunistati lillede ja küünaldega riigivanemate mälestustahvel presidendi lossis Kadriorus vabariigi presidendi Arnold Rüütli ja EÜSi vilistlase Mart Laari osavõtul. Erakordselt tuisusele ilmale vaatamata esines ka Kaitseväe orkester kapten Indrek Toompere juhatamisel. Vabariigi 85. aastapäeva mälestusüritus Metsakalmistul viidi läbi koostöös EV välisministeeriumi protokolliosakonnaga pidulikult ja rahvarohkelt. Tartu rahu päeva tähistati avaliku mälestuskoosolekuga Jaan Poska auks tema endise kodumaja juures Poska tn 8, et juhtida linnavalitsuse tähelepanu ajaloolise hoone armetule olukorrale. Samal päeval võttis Jaan Poska Mälestusfondi juhatus vastu otsuse teha tihedat koostööd Konstantin Pätsi Muuseumi juhatusega, et päästa hoone hävingust ja rajada sinna Jaan Poska memoriaalmuuseum.

Esimest korda väljaspool Tallinna koostati muuseumi materjalidest rändnäitus teemal “Eesti riigivanemad”, mida näidati Pärnu maakonnas Tõstamaa rahvamaja vastavatud näitusesaalis ja Häädemeeste koduloomuuseumis. Viimases peeti ka loeng ja kohtuti ajaloohuviliste kooliõpilastega. Kolme kuu jooksul käis näitusel üle 200 inimese. Püsinäitusena toimib Maarjamäe lossis Riigivanemate tuba.

Muinsuskaitsekuu raames korrastati Metsakalmistul 12 riigi- ja kultuuritegelase hauad ning viidi läbi ekskursioon endise Kloostrimetsa talu tutvustamiseks TBA territooriumil. Koos Eesti Sõjahaudade Hoolde Liiduga käidi kahepäevasel ekskursioonil Ida-Virumaal, tutvuti sõjameeste kalmistute olukorraga. Rühm meie ühingu liikmeid külastas Kadriorus presidendi administratiivhoonet. Talgute korras koristati Ahtri tänaval Siimeoni kiriku ümbrus, tutvuti restaureeritava kiriku ajalooga ja peeti Konstantini päeva piknik, millel osales kogudus koos preester Meletiosega. Meenutati president Pätsi venda, EAÕK ülempreestrit Nikolai Pätsi. Noorema venna, Voldemar Pätsi 125. sünniaastapäeva puhul peeti ettekandekoosolek koos linnamuuseumi kodu-uurijatega. Meie ühingu liikmed võtsid aktiivselt osa teiste organisatsioonide korraldatud avalikest üritustest, nagu märtsikuu suurküüditamise aastapäev, juunikuu leinapäev, võidutule süütamine Tori kirikus jt.

Kõikidest üritustest on kogutud fotosid ja lindistusi kroonika jaoks ühingu fondidesse. Arhiivkogu on täienenud dokumentide, raamatute ja pisitrükistega. Septembris saime Pärnumaalt Torist haruldase eksponaadi – president Pätsi poolt oma hambaarstile dr Antsonile hangitud hambaravitooli, mis vajab küll restaureerimist. Koos Kindral Johan Laidoneri Seltsiga algatati ülemaaline mälestuste kogumise kampaania, et saada täiendavat materjali Eesti 15 riigivanema ja kindral Laidoneri kohta. Juhatuse liikmed on korduvalt esinenud televisioonis, raadios, loengutel. Varahoidja on osa võtnud kahest väikemuuseumide koolitusseminarist.

Peale liikmemaksude ja pr Eda Sarapuu 4000-kroonise annetuse on kasutatud eelmise aasta kassajääki ning kokkuhoidlikult tegutsedes tuldud toime, tänu siiski ka sõpradele ja koostööpartnereile. Kõik juhatuse liikmed täidavad endale võetud kohustusi põhitöö kõrvalt ühiskondlikel alustel ilma töötasuta, väga üksmeelse ja sõbraliku meeskonnana.

Elle Lees
juhatuse liige

Tagasi ülesse