MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2006. aasta tegevuse ülevaade

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2006. aasta tegevuse ülevaade

2006. aasta oli Konstantin Pätsi Muuseumile edukas, tegutseti juhatuse poolt koostatud ja üldkoosolekul läbiarutatud plaani alusel.

Aasta algul oli muuseumil 60 liiget, aasta jooksul lisandus 2 liiget. Tänasest 62 liikmest 3 on välisliikmed (Rootsi, Austraalia).

5-liikmeline kolmeks aastaks valitud juhatus tegutseb aktiivselt ning üksmeelselt juba aastaid peaaegu samas koosseisus. 10 aastat oli esimeheks ajaloolane Küllo Arjakas, 2006. aastal valiti tema asemele aatekaaslane ja kolleeg Trivimi Velliste. Tegevjuhi ülesandeid täidab asutajaliige ja esimehe asetäitja Elle Lees, kellele juhatuse otsusega määrati alates 1. juunist kuutasuks 4000 krooni. Juhatus on pidanud aasta jooksul 10 koosolekut. Korraliste koosolekute vahepeal on peetud töiseid arutelusid vastavalt vajadusele. 2006. a viidi läbi 2 üldkoosolekut, millest esimesel kinnitati 2005. a tegevuse ja revisjonikomisjoni aruanne ning valiti uus juhatus ja revisjonikomisjon, teisel kinnitati põhikirja muudatused. Kõik muudatused MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi andmetes on kantud riiklikku registrisse. Asjaajamise dokumentatsioon ja arhiivimaterjalid asuvad Maarjamäe lossis ühes ajutiselt kasutatavas väikeses ruumis vastavalt koostööleppele Eesti Ajaloomuuseumiga.

2006. aastal organiseeris MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum 14 avalikku üritust, koos teiste organisatsioonidega veel 8 üritust. Eriti rahvarohked olid järgmised ettevõtmised:

  • President Konstantin Pätsi 50. surma-aastapäeva tähistamine 18. jaanuaril riikliku leinatalituse ja piduliku ettekandekoosolekuga Tallinna Botaanikaaia palmimajas;
  • Iseseisvuspäeva tähistamine mälestustalitusega 23. veebruaril Metsakalmistul president Konstantin Pätsi ja Eestimaa Päästekomitee liikme dr Konstantin Koniku haual koos EV Välisministeeriumi protokolliosakonnaga;
  • Riigivanem Juhan Kuke mälestustahvli avamine 20. juunil Nõmmel Õie tn 21;
  • Kloostrimetsa talu 18. mälestuspäev (presidendi pere küüditamise 56. aastapäev) 30. juulil hingepalvega Metsakalmistul ja sõprusringiga Kloostrimetsas;
  • pidulik mälestusteenistus kõigi Eesti riigivanemate auks 22. septembril Piiskoplikus Toomkirikus Toompeal Eesti Vabariigi presidendi, riigikogu juhatuse, peaministri, riigisekretäri, välisdiplomaatide ja kirikute juhtide osavõtuga.

Koos Kindral Johan Laidoneri Seltsiga asetati lilli ja küünlaid Reaalkooli juures asuva mälestusmärgi jalamile nii 3. jaanuari hardushetkel kui võidupühal. Traditsiooniliseks on muutunud Tartu rahu aastapäeva tähistamine koos Jaan Poska Mälestusfondiga, ka eelmisel aastal asetati pärg Poska hauale ja peeti avalik kõnekoosolek restaureeritava Jaan Poska maja juures Kadriorus. Koos Eesti Sõjahaudade Hoolde Liiduga kaunistati president Pätsi mälestussammast Tahkurannas ja presidendi adjutandi Karl Imani 100. sünniaastapäeval tema hauda Hiiu Rahu kalmistul. Konstantin Pätsi Muuseum saatis rahvuslipu ja pärjaga president Lennart Merit tema viimsel teekonnal ning riigivanem August Rei ja Therese Rei põrmusid nende ümbermatmisel Metsakalmistule. Koostöös Eesti Muinsuskaitse Seltsiga korrastati muinsuskaitsekuu raames riigitegelaste haudu Metsakalmistul ja viidi läbi talgud Narva vangilaagri kalmistul, korraldati väljasõit Pärnu Alevi kalmistule, Tahkuranda ja Pulli muistse asula paika, avati Uulu kultuurikeskuses näitus “President tuleb koju” ning uuriti August Rei sünnipaika Kabala vallas Kurla külas. Konstantin Pätsi Muuseumi rändnäitus “President Konstantin Pätsi elu ja töö” avati juulis Uulu raamatukogus, pandi välja Tahkuranna kiriku juures vallapäevadel ja seejärel avati Võiste raamatukogus. Kõik see tihendas sidemeid Tahkuranna vallavalitsusega. Koostöös riigikantseleiga otsustati riigivanem August Rei mälestuse jäädvustamise ja eksiilvalitsuse peaministri Jüri Uluotsa ümbermatmise küsimus võtta 2007. aasta tegevuskavva. Muuseumi liikmed võtsid aktiivselt osa lipupäeva tähistamisest Toompeal koos Lipu Seltsiga, samuti president Pätsi ja president Meri mälestusmärkide avamisest Kadriorus presidendi roosiaias taasiseseisvumispäeval.

Ettekandekoosolekutega Maarjamäe lossis tähistati August Rei 120. ja Heinrich Margi 95. sünniaastapäeva, peeti Konstantini päeva Tallinna Botaanikaaias ja Hellema (Kaarel Eenpalu) talu päeva Arukülas, võeti aktiivselt osa Eesti Sõjamuuseumi, Riigiarhiivi, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liidu, Memento jt organisatsioonide üritustest. Allakirjutanu on osa võtnud kahest museoloogiaalasest koolitusest Muuseumiühingus ja Harjumaa muuseumis, koostanud Konstantin Pätsi Muuseumi väljapanekuid ning tutvustanud Maarjamäe lossi Riigivanemate tuba Kohtla-Järve vene gümnaasiumi õpilastele ja üksikkülastajatele. Meie raamatukogu, dokumendiarhiiv ja fotokogu täieneb pidevalt, kuid ruumipuudus takistab kameraalset muuseumitööd.

22. septembril ilmus Konstantin Pätsi Muuseumil koostöös Ajaloomuuseumi ja Riigiarhiiviga aastaid oodatud väljaanne Eesti riigivanemaist koos fotode ja elulugudega. Tegime haridusministeeriumile ettepaneku võtta see koolides kasutusele õppematerjalina. Inglise keeles ilmub trükis 2007. a.

Sügisel alustati ettevalmistust Konstantin Pätsi elu ja tegevust käsitleva kogumiku väljaandmiseks. Käsikirjade toimetamiseks sõlmiti leping Anne Vellistega. Alustatud on mitmete eksponaatide restaureerimist ja hakatud ette valmistama Konstantin Pätsi Muuseumi kodulehe koostamist. Selleks muretseti vajalik tehnika ja kasutati firma Digimap konsultatsiooniteenust.

Muuseumi koostööpartnereist kõige olulisem on Vabariigi Presidendi kantselei, kellega on sõlmitud leping eelarvelise toetuse kasutamiseks alates teisest kvartalist. Tänu riigieelarvelisele rahaeraldisele 2006. aastal 260 000 krooni suuruses summas oleme saanud edukalt tegutseda. Esmakordselt kümne tegevusaasta jooksul tekkis võimalus maksta ühele inimesele töötasu. Probleemiks jääb veel ruumide või maja leidmine Riigivanemate Muuseumile ja kontoriruum Konstantin Pätsi Muuseumile.

Peale eelarvelise summa saab MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum sissetulekut liikmemaksudest ja eraannetustest. Aastabilansi koostamiseks ostetakse raamatupidamise teenust. 2006. aasta eelarvelist toetust on kasutatud sihipäraselt ja kooskõlas põhikirjalise tegevusega.

Elle Lees
juhatuse liige

Tagasi ülesse