MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2012. aasta tegevuse ülevaade

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2012. aasta tegevuse ülevaade

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi tegevus tugineb jätkuvalt juhatuse koostatud kalenderplaanile, mida kohendatakse vastavalt vajadusele. Tegevuskava on avalik ja kättesaadav kodulehelt. See võimaldab infovahetust ja ka ürituste kooskõlastamist meie koostööpartneritega. Huvi meie MTÜ tegevuse vastu on suur, seda näitavad sagedased pöördumised kodanike ja organisatsioonide poolt küsimuste ning ettepanekutega, samuti osavõtjate rohkus avalikel üritustel. MTÜ liikmete tööd ja tegevust kajastavad fotod, videofilmid, artiklid, esinemised meedias, samuti asjaajamise dokumentatsioon.

Eelnevaga seoses kasvab arhiiv ja täieneb raamatukogu, mille hoidmiseks pole aga ruume. Maarjamäe lossist tuli aasta keskel remondi tõttu välja kolida ja üürida ajutiselt keldripind Tallinna Linnaarhiivis. Üüripind võimaldab siiski alustada ettevalmistusi MTÜ varade süstematiseerimiseks ja arhiveerimiseks, mis on 2013. aastal üks tähtsamaid tegevussuundi.

Traditsiooniliste riiklike tähtpäevade ja avalike mälestusürituste reas möödunud aastal olid eriti märkimisväärsed minister August Jürima 125. sünniaastapäeva tähistamine Järvamaal koos Järvamaa ja Päinurme muuseumiga, kenotaafi avamine Metsakalmistul Otto Tiefi valitsuse liikmeile, riigipeadele pühendatud mälestusjumalateenistus Viljandi Jaani kirikus, riigivanem Jaan Teemanti 140. sünniaastapäeva tähistamine Saue valla kultuurikeskuses, Tartu KGB kongide muuseumi külastamine ja arutluskoosolekud Jaan Tõnissoni kodumaja päästmise nimel Tartus. Sügisel tutvustas MTÜ oma tegevust tagasihoidliku väljapanekuga Haridusportaali kahepäevasel messil Tartus.

Lepingulise tööna on koostatud käsikiri „Konstantin Pätsi bibliograafia 1900–2011“. Üle aasta on kogutud artikleid ja materjale koguteosele Juhan Kukest.

Suvel kuulutati välja korjandus president Konstantin Pätsi mälestusmärgi rajamiseks Tallinnas, sügisel alustati ettevalmistusi nimeta haudades puhkavate riigivanemate kenotaafi rajamiseks Metsakalmistule.

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi kulutused on kaetud riigieelarvelise tegevustoetuse eraldisest, samuti raamatute müügist, üksikisikute annetustest ja liikmemaksudest.

Liikmeskond kaotas surma läbi meie vanima ja auväärseima liikme Laine Mesikäpa, kaks liiget kustutati nimekirjast ja vastu võeti kaks uut liiget. MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi liikmete keskmine vanus on 71 aastat, alla 50-aastaseid on meie hulgas ainult neli. Koosseisu noorendamine läheb väga visalt, kuid just kõige eakamad liikmed on kõige aktiivsemad ja väga pühendunud ning põhiliselt neile toetub kogu juhatuse plaaniline tegevus ka edaspidi.

Elle Lees
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi tegevjuht

Tagasi ülesse