MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2017. aasta tegevuse ülevaade

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2017. aasta tegevuse ülevaade

Liikmed ja juhtimine

MTÜ-l Konstantin Pätsi Muuseum oli 31. detsembri 2017 58 liiget, neist 5 välisliiget, kellest ühega kontakt on katkenud. Liikmete arv on enam-vähem stabiilne, lahkunute asemele oleme leidnud uusi inimesi. Liikmete vanus ulatub 34-st kuni 92 aastani. Keskmine vanus praegu on 74 aastat. 10 liiget ei võta enam aktiivselt osa MTÜ tegevusest peamiselt tervislikel põhjustel. Kui normaalseks peetakse 30%-list organisatsiooni aktiivset osa, siis meil see üha väheneb ja viimasel ajal kõigub 20–25% vahemikus, piirdudes sageli 10–15 inimesega meie lipuhoidja ümber. Seni pole noorte inimeste värbamiskatsed tulemusi andnud ja meie ühing vananeb.
Ühingu tegevust korraldab 5-liikmeline juhatus, kelle seast juhatuse esimehe asetäitja täidab tegevjuhi kohuseid ja saab selle eest igakuist töötasu. Möödunud aastal toimus 5 juhatuse koosolekut ja 2 üldkoosolekut.

Sisuline tegevus

Möödunud aastal registreerisime oma uuendatud põhikirja ja see on aluseks meie juhatuse aastaplaani koostamisel. 2017. aastal leidis aset 23 üritust, millest pooled toimusid koos partnerorganisatsioonidega, enamik Tallinnas, kaks Hüürus (Saue vallas), kaks Tartus ja kaks Viljandimaal.

Meie tegevuses on kindlalt juurdunud kuus traditsioonilist ettevõtmist: president Pätsi sünni- ja surma-aastapäev, ümbermatmise päev, Konstantinipäev, Kloostrimetsa mälestuspäev ja kõigi riigivanemate kiriklik mälestusjumalateenistus vastupanuvõitluse päeval. Korraldasime kaks bussiga väljasõitu Tartusse – 3. juulil Jaan Tõnissoni mälestuspäevale ja 22. septembril Pauluse kirikusse. Lisaks väiksema osavõtjate arvuga toimus kaks autosõitu Viljandimaale – 3. septembril avati Jaan Tõnissoni sünnikohas Mursil mälestusmärk koos Jaan Tõnissoni Seltsi ja Viljandi vallaga ning 1. oktoobril tähistasime Tuhalaanes koos külaseltsiga Ants Piibu 75. surma-aastapäeva.

Hüüru mõisas muuseumitoas tähistasime riigivanemate Ado Birgi ja Jüri Jaaksoni 75. surma-aastapäeva tagasihoidliku väljapanekuga. Kaarel Eenpalu mälestuspäeval oli aukülaliseks tema lapselaps Anne Eenpalu ja avatud oli ka riigivanemate rändnäitus. Muuseumi näituste ja väljapanekute jaoks puuduvad siiani tingimused – pole vitriine ega stende, samuti sobivaid ruume. Ühingu juhatusel on selles osas vaja pingutada lahenduste leidmiseks.

Arutlusel on olnud meie raamatukogu kasutamine raamatusõprade huvides. Arvutisse on sisestatud raamatute ja ajakirjade bibliograafilised kirjed, väljaanded kannavad ka muuseumi pitserit. Raamatukogust on võimalik raamatuid laenutada.

2017. aasta suurim ettevõtmine oli kenotaafi ehitamine ja paigaldamine Metsakalmistul Kuulsuste künkale üheksa riigivanema mälestuseks, kes puhkavad teadmata hauas. Maikuus sõlmisime lepingu Riigikantseleiga projekti rahaliseks toetamiseks. Tuli läbi viia kooskõlastusi linna vastavate ametnikega, sõlmida leping ehitajatega, jälgida tööde graafikut ja vahetada pidevalt infot osalistega. Seejuures tuli arvestada raskete ilmastikuoludega välitingimustes. Riigikantselei määras avamise tähtajaks Maapäeva 28. novembril, see kooskõlastati ka presidendi kantseleiga. Meie ülesandeks oli veel kutsutavate külaliste, eriti riigivanemate perekondade aadresside ja kontaktide edastamine ning vahendamine. Tseremoonia korraldamisega tegeles Stenbocki maja protokolliosakond koostöös presidendi kantseleiga. 28. novembril avas vabariigi president Kersti Kaljulaid kenotaafi. Pidulikust tseremooniast ja kaunist sügispäevast võttis osa suur rahvahulk, kelle seas olid ka riigivanemate järglased Ameerika Ühendriikidest, Rootsist, Hollandist ja Eestist. Murdunud lainekujuline tumedast metallist ja kuldsete tekstidega kenotaaf kaunistati rohkete pärgade ja küünaldega. Kogu kenotaafi lugu alates 2013. aastast toimunud konkursist on filmitud Jaan Kolbergi poolt, film sai pealkirjaks „Kenotaaf“. „Kenotaafi“ esitleti käesoleva aasta 1. märtsil Artise kinos Tallinnas. Seega on lõpule jõudnud mälestusmärkide rajamine kõigile Eesti riigivanemaile.

Koostöö Riigikantseleiga on kandnud vilja. Meie algatusel riigistati Otto Tiefi haud ja perekond Susi hauaplatsi hakkab hooldama haridusministeerium. Soovitasime Aleksander Warma koos abikaasaga ümber matta Metsakalmistul Kuulsuste künkale ja see viidigi läbi 22. septembril. Juhtisime Tallinna linnavalitsuse tähelepanu Pätsi perekonna rahulasse viiva paraadtrepi olukorrale ja trepid renoveeriti ning ümbrus korrastati sügiseks. Objekti vastuvõttu filmis Tallinna televisioon.

Palju energiat kulutasime president Pätsi mälestusmärgi teemale. See muutus poliitiliseks võitluseks, kus kerkisid nähtavale isehakanud ajaloolased, targutajad, tagantjärele targad, vihamehed jm tegelased, kellel igaühel on nimi, mille nad nüüd määrisid. Riigipoolne konkurss kukkus läbi, aga lossiaia kohta ei oldud nõus andma Pätsi monumendi jaoks. Oleme kogunud 20 000 eurot annetajate raha, millega saaksime konkursi läbi viia, kui oleks leitud monumendile väärikas paik. EV100 juubeliaeg veel kestab, me jätkame tegevust nüüd tasa ja targu.

Finantstegevus

Saame igal aastal tegevustoetust presidendi kantselei rahastust summas 13 102 eurot, millest pool kulub palgafondiks. Vähesel määral oleme saanud annetusi ja müünud raamatuid. Liikmemaks 5 või 3 eurot aastas on marginaalne sissetuleku osa. Kahjuks on raamatukauplustes müümata Juhan Kuke raamatu all ligi 900 eurot. Ajalooraamatuid eriti ei osteta. Apollos seisab juba 1,5 aastat 7 eksemplari, peame need tagasi võtma. Rahva Raamatus on 86 eksemplari. Hüürus on ka reserve, mida kasutame kinkimiseks.

Tegevustoetuse raha kasutame vastavalt oma koostatud eelarvele, mille kohta anname aru presidendi kantseleile. 2017. aastal saime Riigikantseleilt kenotaafi projekti toetust. See kattis ehituse kulud ilma käibemaksuta. Avamise momendil oli meil puudu 6500 eurot. Palusime abi mitmelt vallalt ja saime annetused Viljandi vallalt, Viljandi linnalt, Saue vallalt, Kohila vallalt ja Represseeritute Abistamise Fondilt. Enne aasta lõppu suutsime kenotaafi ehitajatele kõik ära maksta. Kokku läks kenotaaf koos projekteerimisega maksma ligi 70 000 eurot. Kenotaafi projektis oli ette nähtud ka filmi valmistamine, millega saame omakorda tänada lahkeid annetajaid.

Kokkuvõttes oli 2017. aasta väga töine ja pingeline. Juhatuse liikmeid kummitasid haigused, matused, perekondlikud mured. Kuid lõpuks suutsime kõik oma plaanid teostada ja uude aastasse astuda kindlustundega. Meie ühingut teatakse ja usaldatakse. Ühingu juhatuse esimeest ja tegevjuhti kutsutakse tähtsatele riiklikele üritustele. Oleme esinenud TV-kanalites, Vikerraadios, andnud lühiintervjuusid. Trivimi Velliste on avaldanud mõjuvaid artikleid kirjutavas pressis. Latt on seatud kõrgele ja meie järgmine juhatus peab seda silmas pidama. Suur tänu meie headele aktiivsetele liikmetele, kes on siiani toetanud juhatuse ettevõtmisi. Hoiame kokku, austame ja usaldame ka oma koostööpartnereid.

Saame igal aastal tegevustoetust presidendi kantselei rahastust summas 13 102 eurot, millest pool kulub palgafondiks. Vähesel määral oleme saanud annetusi ja müünud raamatuid. Liikmemaks 5 või 3 eurot aastas on marginaalne sissetuleku osa. Kahjuks on raamatukauplustes müümata Juhan Kuke raamatu all ligi 900 eurot. Ajalooraamatuid eriti ei osteta. Apollos seisab juba 1,5 aastat 7 eksemplari, peame need tagasi võtma. Rahva Raamatus on 86 eksemplari. Hüürus on ka reserve, mida kasutame kinkimiseks.

Tegevustoetuse raha kasutame vastavalt oma koostatud eelarvele, mille kohta anname aru presidendi kantseleile. 2017. aastal saime Riigikantseleilt kenotaafi projekti toetust. See kattis ehituse kulud ilma käibemaksuta. Avamise momendil oli meil puudu 6500 eurot. Palusime abi mitmelt vallalt ja saime annetused Viljandi vallalt, Viljandi linnalt, Saue vallalt, Kohila vallalt ja Represseeritute Abistamise Fondilt. Enne aasta lõppu suutsime kenotaafi ehitajatele kõik ära maksta. Kokku läks kenotaaf koos projekteerimisega maksma ligi 70 000 eurot. Kenotaafi projektis oli ette nähtud ka filmi valmistamine, millega saame omakorda tänada lahkeid annetajaid.

Kokkuvõttes oli 2017. aasta väga töine ja pingeline. Juhatuse liikmeid kummitasid haigused, matused, perekondlikud mured. Kuid lõpuks suutsime kõik oma plaanid teostada ja uude aastasse astuda kindlustundega. Meie ühingut teatakse ja usaldatakse. Ühingu juhatuse esimeest ja tegevjuhti kutsutakse tähtsatele riiklikele üritustele. Oleme esinenud TV-kanalites, Vikerraadios, andnud lühiintervjuusid. Trivimi Velliste on avaldanud mõjuvaid artikleid kirjutavas pressis. Latt on seatud kõrgele ja meie järgmine juhatus peab seda silmas pidama. Suur tänu meie headele aktiivsetele liikmetele, kes on siiani toetanud juhatuse ettevõtmisi. Hoiame kokku, austame ja usaldame ka oma koostööpartnereid.

Elle Lees
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi tegevjuht

Tagasi ülesse