MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumi 2019. aasta tegevuse ülevaade

Kokkuvõtte 2019.a. tegevusest

Liikmed ja juhtimine

MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumil oli 31. detsembril 56 liiget, neist 4 välisliiget, kellest ühega Austraalias pole kontakti saanud. Liikmete arv on enam-vähem stabiilne. Meie ühing vananeb jätkuvalt ja sellest tulenevalt  suureneb passiivsete liikmete hulk, peamiselt tervislikel põhjustel. Tuumik 10-15 inimest on aktiivselt osalenud meie ettevõtmistes koos lipuhoidjaga. Meie MTÜ liikmed on aktiivsed ka teistes seltsides ja on üldse ühiskondlikud aktiivsed, mille eest on pälvinud mitmeid autasusid ja tunnustust auliikmetena.

Möödunud aastal toimus tegevjuhi vahetus, mille tingis asutajaliikme ja pikaaegse tegevjuhi Elle Leesi raske haigestumine. Juhatus volitas  tegevjuhi ülesandeid täitma juhatuse liiget Tiina Saksakulmu. Suur tänu meie headele aktiivsetele liikmetele, eriti Jaan Audrule kes on siiani oma autoga transportinud nii inimesi kui raamatuid ja kõigile, kes on toetanud juhatuse ettevõtmisi. Samuti tänu liikmele  Marika Ojale, kelle kaasabil muuseumivarad said kiirelt ja turvaliselt pakitud. Edasi kestab hea koostöö nii Presidendi kantselei kui Riigikantseleiga, välisministeeriumiga.  Möödunud aastal toimus seitse juhatuse koosolekut ja üks üldkoosolek. Kõik juhatuse koosolekud on protokollitud.

Sisuline tegevus

Meie tegevuses on kindlalt juurdunud kuus traditsioonilist  ettevõtmist, mis on seotud president Pätsi isikuga ja Eesti riigivanematega. Need on olnud rahvarohked avalikud sündmused. Korraldasime kolm bussiga väljasõitu:

28. veebruaril Ants Piibu mälestuspäevale Tuhalaanes, Tartusse- 3. juulil Jaan Tõnissoni mälestuspäevale, 22. septembril Võru kirikusse riigivanemate mälestusteenistusele ja  väiksema koosseisuline väljasõit toimus 13. märtsil Jüri Vilmsi mälestustahvli  avamisele Pärnus ja 20. augustil Tahkuranda.

Tähtsaimaks ja üheks suuremaks algatuseks on Konstain Pätsi ausamba püstitamine koostöös Linnavalitsusega. Selleks sõlmis muuseum lepingu Arhitektuuri Liiduga, kelle abil kuulutati sügisel välja avalik ideekonkurss. Aasta lõpus sõlmiti koostööleping Tallinna Linnavalitsusega. Ausamba lõplik valmimine on kavandatud 2020 aasta teise poolde.

Ausamba  ehituse protsessi on filminud Jaan Kolberg.

Tänu 10 000 eurone rahalisele toetusele Väike-Konguta mõisaproualt Mare-Mall Riisilt võimaldas jätkata 2011. aastal alustatud käsikirja Konstantin Pätsi bibliograafia täiendamist ja toimetamist. „Konstantin Pätsi Bibliograafia“ esitlus toimus 22. veebruaril Rahvusraamatukogus. Trükis on esitatud auhindamiseks Eesti Raamatukoguhoidjate Ühingu bibliograafia auhinnale. Rein Seppiuse kujundatud raamatut on võimalik osta MTÜ Konstantin Pätsi Muuseumist.

Väljaande elektronvarianti saab lugeda DIGAR süsteemi kaudu. Bibliograafia sisaldab infot 1900-2018.a, perioodi kohta, mida täiendatakse iga viie aasta järel.

Maikuul toimus Hüüru mõisas Muuseumiöö koostöös Hüüru külaseltsiga. Esines Meriko koor ja Trivimi Velliste loenguga. Muuseumitoa avatud riigivanemate maalinäitust külastas ligi 100 inimest. Tagasiside oli väga positiivne.

Korrastati ja arhiveeriti muuseumifond klubi „Centum“ arhiivimaterjalid ja koostati elektrooniline kataloog.

Aasta lõpuni asusid asjaajamisse dokumendid, arhiiv ja museaalid Hüüru mõisas rendipinnal. Leping lõpetati vahetult enne jõule mõisa ulatusliku renoveerimise tõttu ja muuseum alustas uute pindade otsimist.

Eesmärgiks seati leida ajutine hoiuruum museaalidele, kuid tegeleda edasi muuseumivarale laiema vaatajaskonna ligipääs näitusepindade otsimisega. Senine muuseumi pidev kolimine on takistanud muuseumivarade korrastamist ja kasutamisvõimalust  ja ligipääsu uurijate poolt.

Koostöö .Mälu Instituudiga vahetame infot meili teel. Osalesime rahvusvahelise näituse avamisele Patareis kevadel. Tulevikus loodame panustada vastava muuseumi loomisse oma teadmiste ja materjalidega riigivanemate represseerimisest.

Koostöö raames Jaan Tõnissoni Seltsiga on suur osa Trivimi Vellistel, kes juhib seltsi tegevust Tallinna suunal. Meie seltsi 5 liiget on  liitunud ka Jaan Tõnissoni Seltsiga. Infot saame JTS kodulehelt ja juhatuse e-kirjade kaudu.

Jätkub koostöö Riigikantselei protokolliosakonnaga, Eesti panga muuseumiga, Välisminsteeriumi arhiiviga, SA Jaan Poska mälestusfondiga, Muinsuskaitse seltsiga, Eesti Sõjahaudade Hoolde Liiduga, Hüüru Külaseltsiga, Eesti represseeritute abistamise fondi ja  Muuseumiühinguga. Möödunud aastal lisandus ka Tallinna Botaanikaaed.

Finantstegevus

Saame igal aastal tegevustoetust Presidendi kantselei rahastust summas 13 102 eurot, millest pool kulub palgafondiks. Vähesel määral oleme saanud annetusi ja müünud raamatuid. Liikmemaks 5 või 3 eurot aastas on marginaalne sissetuleku osa.

Tegevustoetuse raha kasutame vastavalt oma koostatud eelarvele, mille kohta anname aru Presidendi kantseleile. Presidendi monumendi korjandusraha ligi 15 000 eurot seisab omaette kontol ja seda saab kasutada alles konkursi läbiviimisel.

Uuendati koduleht, mis muutus kasutajasõbralikumaks. Andmeid on sisestanud Sirje Arro ja Tiina Saksakulm.

Kokkuvõttes oli 2019.a. väga töine. Suutsime täita kõik plaanilised ülesanded ja uude aastasse astuda kindlustundega. Oluline, et president Pätsi mälestusmärgile on leitud asukoht ja käivitatud konkurss. See on meil suurim ülesanne käesoleval aastal.  Meie ühingut teatakse hästi, seda tõestavad rohked kutsed paljude ametkondade poolt, samuti info ja kontaktide otsingud. Oleme leidnud kajastust nii kirjutavas ajakirjanduses kui televisioonis. Suur tänu meie headele aktiivsetele liikmetele, kes on toetanud juhatuse ettevõtmisi. Hoiame kokku, austame ja usaldame ka oma koostööpartnereid.

Soovin kõigile tervist, energiat ja tegutsemislusti ning palju värskeid ideid. Toetame aktiivselt meie juhatuse esimeest presidendi mälestusmärgi püstitamise ülesande täitmisel ja seltsi võimekuse saabuva 25. tegevusaasta kokkuvõtete tegemisel.

Tiina Saksakulm
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum tegevjuht
Tallinnas 15. märts 2020.a.

Tagasi ülesse